Юридичний інститут

Кафедральний круглий стіл на тему: «Реформування інституту фінансово-правової відповідальності: історія, сучасність, перспективи»02 Грудня 2021р.

       02 грудня 2021 року в межах наукових заходів, запланованих кафедрою адміністративного та фінансового права у Плані науково-дослідної роботи на 2021 рік, за ініціативи в. о. завідувача кафедри д.ю.н., професора Кузьменко Оксани Володимирівни і д.ю.н., професора Дмитренко Емілії Станіславівни було організовано та проведено  кафедральний круглий стіл на тему «Реформування інституту фінансово-правової відповідальності: історія, сучасність, перспективи», приурочений Дню прав людини. На виконання дотримання карантинних обмежень, які наразі встановлені Урядом,  цей захід відбувся в онлайн-режимі шляхом відеоконференції через сервіс ZOOM.

       Мета даного наукового заходу полягала в обговоренні питань щодо становлення та  розвитку інституту фінансово-правової відповідальності в Україні, її сучасного стану правового забезпечення, доцільності концептуального виокремлення серед інших видів юридичної відповідальності та нормативного врегулювання, актуальних змін в процесі застосування.

       Програмою круглого столу було передбачено проведення двох секцій: 1. Юридична відповідальність як складова механізму захисту прав фізичних і юридичних осіб; 2. Правове регулювання фінансового контролю: питання теорії та практики.

       Під час першої секції обговорювались теоретико-правові аспекти виявлення правопорушень у фінансовій та податковій сферах, питання практики застосування юридичної відповідальності за правопорушення у фінансовій сфері, заходів захисту прав та інтересів суб’єктів фінансових правовідносин. Доповідачами були представлені тези з різноаспектним охопленням питань фінансово-правової відповідальності, в тому числі в умовах карантинних обмежень. Окрему увагу було приділено питанню адміністративної відповідальності за правопорушення у фінансовій сфері.

       Друга секція була присвячена окремим актуальним питанням правової регламентації здійснення фінансового контролю, застосуванню міжнародних стандартів, сучасного стану та європейських орієнтирів для України в даній галузі.

       Участь у кафедральному круглому столі забезпечувалась через індивідуальні виступи та командну роботу, а представлені цікаві та яскраві презентаційні матеріали тез доповідей відображали узагальнені, в тому числі і статистичні дані за тематикою доповідей.

       В кафедральному круглому столі взяли участь здобувачі всіх рівнів вищої освіти Юридичного інституту і факультету обліку та податкового менеджменту -  першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів, тож кожний рівень вищої освіти був представлений у науковому заході, а також науково-педагогічні працівники кафедри адміністративного та фінансового права - к.е.н., доцент Нечипоренко Олександр Юрійович, к.е.н., доцент Фукс Наталія Анатоліївна.

       Організаційний комітет круглого столу та колектив кафедри адміністративного та фінансового права висловлює щиру вдячність усім здобувачам вищої освіти за високий рівень підготовки, цікаві і змістовні доповіді, активну участь в обговоренні, та запрошує до майбутніх наукових заходів, які заплановані кафедрою адміністративного та фінансового права у поточному навчальному році.

Фото

 

Програма

 

Старший викладач кафедри

адміністративного та фінансового права,

заступник завідувача Б. В. Богдан