Юридичний інститут

85 Загальноуніверситетська студентська наукова конференція «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти»24 Квітня 2018р.

25 квітня 2018 р. з 13-00 до 17-00 в Юридичному інституті відбудеться 85 Загальноуніверситетська студентська наукова конференція «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти»

Робота конференції проходитиме на таких платформах:
1. Платформа кафедри теорії та історії права «Теоретичні та історичні правові науки: креативні ідеї та проекти» (секція теорії права - 416 ауд., секція історії права - 415 ауд.).
2. Платформа кафедри конституційного та муніципального права «Інноваційні тенденції конституційного правотворення» (313 ауд.).
3. Платформа кафедри адміністративного права та процесу «Актуальні проблеми адміністративного права і судочинства» ( 210 ауд.).
4. Платформа кафедри кримінального права та процесу «Кримінально-правова та кримінологічна протидія загрозам інноваційного прориву України»(ауд. 417).
5. Платформа кафедри цивільного та трудового права «Інноваційні напрямки розвитку галузей приватного права в Україні» (314 ауд.).
6. Платформа кафедри правового регулювання економіки «Інноваційні ідеї в сучасній юриспруденції»  (201 ауд.).
7. Платформа кафедри фінансового права «Публічно-правове регулювання фінансової системи України: сучасність, перспективи» ( 216 ауд.).
8. Платформа кафедри міжнародного та європейського права «Реалізація міжнародної правосуб’єктності України: креативні ідеї для сьогодення»(319 ауд.).
9. Платформа кафедри політичної історії (секція 1 – 209  ауд., секція 2 – 217 ауд.).
10. Платформа кафедри політології та національної безпеки «Україні в Європі та світі: проблеми політологічного осмислення» (204 ауд.).