Юридичний інститут

Вітаємо Віру Іванівну Риндюк!21 Грудня 2021р.

Вітаємо професора кафедри теорії та історії права кандидата юридичних наук, доцента РИНДЮК ВІРУ ІВАНІВНУ із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «УПОРЯДКУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТИ» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Бажаємо Вірі Іванівні подальших наукових та творчих успіхів!