Юридичний інститут

Київський часопис права11 Жовтня 2021р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 р.  1017 до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» включено періодичне видання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зі спеціальності 081 «Право» - Київський часопис права.

Головний редактор – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Оксана Володимирівна Кузьменко.

Щирі вітання головному редактору та членам редколегії!