Юридичний інститут

Наукова діяльність

Планом науково-дослідної роботи передбачено дослідження викладачами кафедри таких тем:

1. Конституційний процес в Європейському Союзі (Ратушний С.М.).
2. Співвідношення національного та міжнародного права в сфері економічного співробітництва держав (Назаренко О.А.).
  3. Міжнародні економічні організації (Печуляк В.П.).
4. Правові аспекти міжнародного економічного співробітництва держав (Потапова О.В.).
5. Рекламна діяльність в Україні та ЄС (Скрицька Н.А.).
6. Корпоративне право Європейського Союзу (Гайдулін О.О.).
7. Співробітництво України та ЄС в сфері охорони навколишнього середовища (Єршова В.С.).

Викладачі кафедри є авторами численних наукових праць, у т. ч. у періодичних наукових фахових виданнях: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридичний журнал», «Юридична Україна», «Часопис Київського університету права», «Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України», професійних газетах: «Голос України», «Юридическая практика» та ін.; збірках матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Остання редакція: 18.10.19