Юридичний інститут

Кафедра кримінального права та процесу

Історія кафедри кримінального права та процесу розпочинається з грудня 2015 року. До цього часу кримінально-правові та кримінально-процесуальні навчальні дисципліни викладалися фахівцями кафедри конституційного та адміністративного права. Згідно з ухвалою вченої ради ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” від 24 грудня 2015 року зі складу кафедри конституційного та адміністративного права було виокремлено кафедру кримінального права та процесу, яка з цього часу функціонує як окремий підрозділ КНЕУ, що структурно входить до складу юридичного факультету (пізніше – інституту).

Кафедра кримінального права та процесу забезпечує викладання наступних нормативних дисциплін і вибіркових курсів для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю “Право”: “Кримінальне право України. Загальна частина”, “Кримінальне право України. Особлива частина”, “Кримінальне процесуальне право”, “Кримінологія”, “Юридична риторика та мовна культура юриста”, “Адвокатура”, “Кримінально-виконавче право”, “Теоретичні засади кваліфікації злочинів”, “Правові засади запобігання корупції”, “Теорія судових доказів”, “Актуальні питання кримінального права”. Кожна дисципліна забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність: відвідують курси підвищення кваліфікації, тематичні семінари, з тим, аби потім впровадити і застосувати найновітніші методики, інноваційні технології навчання на лекційних, семінарських (практичних), контактних заняттях, створити найсприятливіші умови для розвитку творчих здібностей студентів.

Розклад занять викладачів