Юридичний інститут

Колодій Анатолій Миколайович

Кафедра: Кафедра конституційного та кримінального права
Посада: Директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 33 роки
Біографія:

Колодій Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України,  академік Академії наук вищої школи України, Заслужений юрист України

У 1988 р. з відзнакою закінчив Київську вищу школу МВС СРСР (спеціальність «Правознавство»).

В органах внутрішніх справ із жовтня 1982 р. Пройшов шлях від курсанта спеціальної школи міліції до полковника міліції, від аспіранта до директора навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», а саме:

 • із 1988 р. – ад’юнкт кафедри державно-правових дисциплін Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського;
 • із 1991 р. – викладач кафедри теорії і історії держави і права, цього ж учбового закладу;
 • 17 травня 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Принципи правового регулирования и их реализация в деятельности милиции» (спеціальність – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького);
 • із 1993 р. – старший викладач кафедри теорії держави, права та політики Української академії внутрішніх справ;
 • із 1995 р. – доцент цієї ж  кафедри;
 • у 1996 р. отримав вчене звання доцента;
 • із 1998 року  начальник кафедри конституційного та міжнародного права;
 • 16 квітня 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання)» (спеціальність – 12.00.01 та 12.00.02 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право) (Київський університет ім. Тараса Шевченка);
 • у 2002 р. отримав вчене звання професора.
 • із 2014 року – професор кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ;
 • із 2017 року і по теперішній час – директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри конституційного, адміністратвиного та кримінального права цього ж Інституту.

Напрями наукових досліджень – права, свободи та обов’язки людини і громадянина; принципи права; правове регулювання; правова система; конституційний статус органів держави та місцевого самоврядування; державне будівництво та місцеве самоврядування; основи демократії.