Юридичний інститут

Наукова робота

    Наукова діяльність викладачів кафедри конституційного та муніципального права спрямована на дослідження пріоритетних напрямів сучасної конституційної реформи в Україні; актуальних проблем конституційного та муніципального права; конституційного процесуального права; теорії і практики конституційного правосуддя; проблем виборчого і парламентського права, а також конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

  Викладачами кафедри лише за 2014-2019 р. підготовлено 70 наукових праць, зокрема це монографії, підручники та навчальні посібники, наукові статті та доповіді, тези конференцій. Колектив кафедри долучився до дослідження актуальних на сьогодні питань в рамках інститутської науково-дослідної теми: «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства», зокрема підготовлено розділ «Реформування конституційних засад в Україні в умовах дії Угоди про асоціацію» та параграф розділу: «Розвиток публічного права в Україні в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС» колективної монографії інститутської науково-дослідної теми. Викладачі кафедри стали співавторами колективної монографії «Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічний та політичного розвитку суспільства і держави» (2006) та були долучені до виконання інститутської науково-дослідної теми «Законодавче забезпечення вирішення проблем, пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи», за результатами її виконання була видана монографія «Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» (2016).

   Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій; організовують та проводять студентські наукові конференції, олімпіади та конкурси наукових праць.

   На кафедрі працюють наукові студентські гуртки: «Проблеми публічного управління в Україні» – керівник О. М. Охотнікова (результат діяльності: 16 публікацій у фахових виданнях та 35 доповідей для студентських конференцій); «Актуальні проблеми конституційного державотворення» – керівник Ю.М. Рудь (результат діяльності 12 доповідей); «Публічне право» – керівник Ю.В. Сагайдак (результат діяльності 20 доповідей та статті у фахових виданнях).

   Викладачі кафедри є науковими керівниками аспірантів, виступають офіційними опонентами дисертаційних робіт, рецензують дисертації та автореферати дисертаційних досліджень.

 

Остання редакція: 17.04.19