Юридичний інститут

Дирекція

Директор

Колодій Анатолій Миколайович
доктор юридичних наук, професор 
(тел. 205-54-81; e-mail: amkolodiy@ukr.net);

Заступники директора:


Кожура Людмила Олександрівна,
професор кафедри теорії та історіїї права,
кандидат юридичних наук, доцент (тел. 483-54-90; e-mail: lepel@ukr.net);

Задерейко Світлана Юріївна
старший викладач кафедри кримінального права та процесу,
(тел. 483-54-90; e-mail: zadereikosvitlana@gmail.com).

 Кузьменко Оксана Володимирівна,
професор кафедри теорії та історії права,
доктор юридичних наук, професор
(e-mail: kov2101@gamil.com
).

 

Інспектори денної форми навчання:

Солопенко Валентина Василівна (тел. 489-09-54)
Гаражун Оксана Миколаївна (тел. 489-09-54)
Коржевська Наталія Володимирівна (тел. 489-09-54)

Інспектори заочної форми навчання:

Федоренко Оксана Іванівна (489-09-40)
Мошковська Любов Василівна (489-09-40)

Адміністративна рада

Остання редакція: 07.09.20