Юридичний інститут

Дирекція

Директор

Колодій Анатолій Миколайович
доктор юридичних наук, професор 
(тел. 205-54-81; e-mail: amkolodiy@ukr.net);

Заступники директора:

Ярошенко Ірина Станіславівна,
професор кафедри цивільного та трудового права,
кандидат юридичних наук, доцент (тел. 483-54-90; e-mail: yaroshenko_irina@ukr.net);

 


Кожура Людмила Олександрівна,
професор кафедри теорії та історії права,
кандидат юридичних наук, доцент
(тел. 483-54-90; e-mail: lepel@ukr.net).

 

 
Міхневич Людмила Володимирівна,
професор кафедри теорії та історії права,
кандидат юридичних наук, доцент (тел. 205-54-83;
e-mail: michnevisch@kneu.edu.ua; 
michnevisch@ukr.net).

 

Інспектори денної форми навчання:

Солопенко Валентина Василівна (тел. 489-09-54)
Гаражун Оксана Миколаївна (тел. 489-09-54)
Коржевська Наталія Володимирівна (тел. 489-09-54)

Інспектори заочної форми навчання:

Федоренко Оксана Іванівна (489-09-40)
Мошковська Любов Василівна (489-09-40)

Адміністративна рада

Остання редакція: 07.12.17