Юридичний інститут

Дирекція

Директор

Кожура Людмила Олександрівна

професор кафедри теорії та історіїї права,
доктор юридичних наук, професор (тел. 205-54-81; e-mail: kozhura.liudmyla@kneu.edu.ua);

  Заступник директора

Задерейко Світлана Юріївна
доцент кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права,

кандидат юридичних наук, доцент

(тел. 483-54-90; e-mail: zadereikosvitlana@gmail.com).

 

 

Інспектори денної та заочної форми навчання:

Мерзлюк Анастасія Олександрівна (тел. 489-09-54)

Мошковська Любов Василівна (тел. 489-09-40)

Федоренко Оксана Іванівна (тел. 489-09-40)

Остання редакція: 01.10.22