Юридичний інститут

Дирекція

Директор

Колодій Анатолій Миколайович

доктор юридичних наук, професор 

(тел. 205-54-81; e-mail: amkolodiy@ukr.net);

 

 

Заступники директора:

Кожура Людмила Олександрівна,
професор кафедри теорії та історіїї права,
доктор юридичних наук, професор (тел. 483-54-90; e-mail: lepel@ukr.net);

Задерейко Світлана Юріївна
доцент кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права,

кандидат юридичних наук, доцент

(тел. 483-54-90; e-mail: zadereikosvitlana@gmail.com).

 

 

Інспектори денної та заочної форми навчання:

Мерзлюк Анастасія Олександрівна (тел. 489-09-54)

Мошковська Любов Василівна (тел. 489-09-40)

Федоренко Оксана Іванівна (тел. 489-09-40)

Остання редакція: 16.05.22