Юридичний інститут

Кожура Людмила Олександрівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник директора інституту, професор, секретар Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.006.09
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

    У 2004 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

   Переддипломну практику проходила у ТОВ «Скарби України», склала іспити у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримала сертифікат Торговця цінними паперами. З 2005 р. по 2011 р. працювала асистентом кафедри теорії та історії держави і права. У 2006 р. проходила стажування у Школі права Носамбрійського університету м. Ньюкасл (Великобританія).

    У листопаді 2011 р. зарахована до аспірантури Національної академії внутрішніх справ, яку закінчила достроково у зв’язку з успішним захистом у 2013 р. дисертаційного дослідження на тему: «Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей». З вересня 2013 р. – заступник завідувача кафедри, доцент кафедри теорії та історії права.

   З травня 2017 р. - заступник директора Навчально-наукового інституту "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Забезпечує викладання навчальних дисциплін "Теорія права", "Вступ до спеціальності: юридична деонтологія (тренінг-курс)", "Історія права України", "Методологічні проблеми порівняльного правознавства".

   У 2017 році опублікувала монографію "Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей: теорія та практика". Результати наукових досліджень опублікувала в низці наукових статей, серед яких, зокрема: «Бездомні особи як об’єкт адміністративно-правового захисту», «До питання визначення поняття «безпритульні діти»,«Соціальний захист бездомних осіб», «Актуальність дослідження адміністративно-правового захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Щодо визначення поняття «бездомні особи», «Важливість розмежування понять дитячої безпритульності та бездоглядності», «Модель реінтеграції бездомних осіб у суспільство та досвід США у розв’язанні проблеми бездомності».