Юридичний інститут

Кожура Людмила Олександрівна

Кафедра:Кафедра теоретичної юриспруденції
Посада:Директорка інституту, професор кафедри теоретичної юриспруденції, Голова комісії з етики Університету, Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.006.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальності 12.00.07
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор юридичних наук
Стаж роботи:18 років
Біографія:

    У 2004 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

   Переддипломну практику проходила у ТОВ «Скарби України», склала іспити у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримала сертифікат Торговця цінними паперами. З 2005 р. по 2011 р. працювала асистентом кафедри теорії та історії держави і права. У 2006 р. проходила стажування у Школі права Носамбрійського університету м. Ньюкасл (Великобританія).

    У листопаді 2011 р. зарахована до аспірантури Національної академії внутрішніх справ, яку закінчила достроково у зв’язку з успішним захистом у 2013 р. дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей».

        З вересня 2013 р. – заступник завідувача кафедри, доцент кафедри теорії та історії права.

          Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

      Вчене звання професора присвоєно рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року.

     У 2017 році опублікувала монографію "Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей: теорія та практика".

     У 2018 році пройшла науково-педагогічне стажування у місті Сандомир (Республіка Польща) з метою підвищення кваліфікації (Сертифікат).

     З 2019 року є членкинею робочої групи Мігістерства освіти і науки з організаційного, методичного та аналітичного забезпечення проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

       У квітні 2020 року успішно склала тест з англійської мови на підтвердження рівня  В2 (сертифікат № 244 від 15.04.2020 р. Науково-освітнього центру інтенсивного навчання іноземних та української як іноземної мов «Інтенсив»).

      У 2020 році опублікувала монографію "Право осіб з інвалідністю на охорону здоров’я: адміністративно-правове дослідження".

      У березні 2021 року в Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою "Публічне адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я".

       З травня 2017 р. по 21.06.2022 р. - заступник директора Навчально-наукового інституту "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

      З 22 червня 2022 року - Наказом ректора Університету № 351 - к від 21.06.2022 р. - призначена виконуючою обов’язки директора юридичного інституту.

         З 29 серпня 2022 року  - директорка юридичного інституту.

      Забезпечує викладання навчальних дисциплін "Історія права України" та "Юридична деонтологія" на 1 курсі юридичного інституту. Є науковим керівником п"яти аспірантів при написанні ними дисертаційних досліджень для здобуття наукового ступеня доктора філософії PhD.