Юридичний інститут

Cпеціалізована вчена рада

У 2015 році на факультеті створено спеціалізовану Вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за  спеціальністю  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 
 
 
Остання редакція: 24.01.16