Юридичний інститут

План наукових заходів на 2019-2020 н.р.

План наукових заходів на 2019/2020 навчальний рік

Юридичний інститут


 

№ п/п

Назва наукового заходу

Формат 

Кафедра

Відповідальні особи

Вересень 2019 р.

1.

«Методика викладання правознавчих дисциплін у контексті інтеграції в європейський освітній простір»

науково-методологічний семінар

кафедра конституційного та муніципального права та кафедра кримінального права та процесу та кафедра підприємницького та корпоративного права

к.ю.н., доцент

Васильківська І.П., 

к.ю.н., доцент

Міхневич Л. В., 

д.ю.н., доц Шимон С. І.

Жовтень 2019 р.

2.

Обговорення колективної монографії «Угода про асоціацію між Україною та ЄС як основа розвитку її національного законодавства»

круглий стіл

кафедра теорії та історії права

д.ю.н, проф. Кузьменко О.В.

д.ю.н., доц. Чорна В.Г.

3

«Сучасне право України: вектор розвитку»

круглий стіл з участю студентів магістерського рівня освіти

кафедра підприємницького та корпоративного права та кафедра фінансового права

д.ю.н., доц. Шимон С. І., д.ю.н, проф. Дмитренко Е. С.

Листопад 2019 р.

4.

«Тренінг та проблемна лекція для студентів неюридичних спеціальностей університету в межах Всеукраїнського тижня права – 2019»

тренінг

кафедра конституційного та муніципального права

к.ю.н., доцент

Рижук Ю.М.,

к.ю.н., доцент

Сагайдак Ю.В.

5.

«Судові дебати з адміністративного судочинства»

навчально-просвітницкій захід

кафедра теорії та історії права

д.ю.н, проф. Кузьменко О.В.

6.

«Кримінальне процесуальне законодавство: актуальні зміни та перспективи вдосконалення»

круглий стіл

кафедра кримінального права і процесу

к.ю.н.,

Середа Ю.М.

7.

«Корупційна діяльність: причини, умови та проблеми протидії”»

наукова дискусія

кафедра кримінального права і процесу

к.ю.н., доцент

Васильківська І.П.

Грудень 2019 р.

8.

«Всеукраїнський тиждень права – 2019»

відкриті лекції, 

круглі столи,

методичні семінари

кафедри ЮІ

науково-педагогичний склад ЮІ

9.

Колоквіум з актуальних проблем «Права ЄС»

колоквіум

кафедра міжнародного та європейського права

Фастовець А.С.

10.

«Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: проблеми та перспективи»

конференція

кафедра теорії та історії права 

д.ю.н, проф. Кузьменко О.В.

д.ю.н., доцент

Чорна В.Г.

Лютий 2020 р.

11.

«Реформування  інституту фінансово-правової відповідальності: історія, сучасність, перспективи»

круглий стіл

кафедра фінансового права

Богдан Б.В.,

к.ю.н., доцент Нечипоренко О.Ю.,

Уложенко В.М.

12.

Колоквіум з актуальних проблем міжнародного права

колоквіум

кафедра міжнародного та європейсь кого права

Фастовець А.С.

13

Господарський процесуальний кодекс у редакції 2017 р.: перші підсумки практики застосування»

науково-методологічний семінар

кафедра підприємницького та корпоративного права та кафедра фінансового права

Марченко В. Б., Намясенко О. А., 

Кулага Е. В.

Березень 2020 р.

14.

«Дидактика викладання господарсько-правових дисциплін»

науково-методологічний семінар

кафедра правового регулювання економіки

к.ю.н.

Кулага Е.В.

15.

«Актуальні питання протидії корупції»

круглий стіл

кафедра адміністративного права і процесу

к.ю.н., Луценко Ю.В.

16 

Науково – практичний семінар на тему:

«Угода про асоціацію: проблемні питання імплементації»

науково – практичний семінар

кафедра міжнародного та європейського права

Ершова В.С.

17.

«Проблеми систематизації екологічного законодавства»

кафедральний науково-методичний семінар

кафедра цивільного та трудового права

к.ю.н.,

Мачуська І.Б.

18.

Брейн-ринг з кримінального права

брейн-ринг

кафедра кримінального права і процесу

к.ю.н., 

Рощина І.М.

к.ю.н. 

Олійник О.С.

19.

Організація проведення правової платформи у межах щорічної наукової студентської конференції

студентська конференція

кафедри кримінального права і процесу та конституційного  та муніципального права

к.ю.н., доцент

Васильківська І.О.

к.ю.н., доцент

Рудь Ю.М.

Квітень 2020 р.

20.

«Обіг інформації в Інтернет-просторі: механізми правового регулювання»

круглий стіл

кафедра політич-них технологій

к.ю.н., доцент

Сацький П. 

21.

«Публічно-правове регулювання фінансової системи України: сучасність, перспективи»

круглий стіл

кафедра фінансового права

д.ю.н, проф. Дмитренко Е.С., Богдан Б.В.

22

«Право корпорацій: сучасна національна та європейська парадигми».

круглий стіл за участі здобувачів другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівнів вищої освіти

кафедра підприємницького та корпоративного права

Марченко В. Б., Дядюк А. Л., Чернега В. М.

Травень 2020 р.

23.

«Проблеми правового захисту інтелектуальної власності»

науково-методичний семінар

кафедра цивільного та трудового права

к.ю.н., доцент

Білоусова Н.О.

24.

«Теоретико-правові та практичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні»

круглий стіл

кафедра теорії та історії права

доктор політичних наук, проф. Шульженко Ф.П.,

к.ю.н., доцент Риндюк В.І.,

25.

«Розвиток міжнародного економічного права в умовах глобалізації та регіональної інтеграції» 

науково-методичний семінар

кафедра міжнародного та європейського права

к.ю.н., доцент Ратушний С.М. 

26. 

«Обіг культурних цінностей: правовий аспект»

круглий стіл

кафедра політич-них технологій

к.ю.н., доцент

Сацький П.

політ. наук, професор Смолянюк В. Ф.