Юридичний інститут

План наукових заходів на 2017-2018 н.р.

План наукових заходів на 2017/2018 навчальний рік

№ п/п

Назва наукового заходу

Формат

Кафедра

Відповідальні особи

Жовтень 2017 р.

1.

«Форми і методи активізації пізнавальної діяльності студентів в процесі проведення навчальних занять з фінансово правових дисциплін»

кафедральний науково-методичний семінар

кафедра фінансового права

професор кафедри, д.ю.н. Дмитренко Е.С., доценти кафедри, к.ю.н. Нечипоренко О.Ю., Борець Л.В., Коссе Д.Д.

Листопад 2017 р.

2.

«Економіко-правове забезпечення стартапу: теорія та практика»

студентський «круглий стіл»

кафедра правового регулювання економіки

професор кафедри, к.ю.н. Мачуський В.В.

3.

«Політична наука в умовах нестабільності пізнавальних методологій»

кафедральний науково-методичний семінар

кафедра політології та національної безпеки

доцент кафедри к.філос.н. Іванова Н.Ю.

4.

«Реформування системи судів за новим законодавством»

круглий стіл

кафедра адміністративного права і процесу

доцент кафедри к.ю.н.,

Климюк О. Ф.

5.

«Антикорупційне законодавство: актуальні зміни та перспективи вдосконалення»

відкрита лекція

кафедра кримінального права і процесу

доцент кафедри к.ю.н.,

Васильківська І.П.

6.

 «Питання захисту прав людини в процесі викладання дисциплін міжнародно-правового циклу»

круглий стіл

кафедра міжнародного та європейського права

Доц.. назаренко О.А.,

Фастовець А.С.

7.

Проведення загальноуніверситетського Турніру з історії

(І етап Всеукраїнського турніру з історії) та участь команди КНЕУ у Всеукраїнському турнірі з історії

турнір

Кафедра політичної історії

проф.Дудко І.Д.

доц. Сацький П.В.

доц. Ніколаєва Т.М.

Грудень 2017 р.

8.

«Новели господарського процесуального законодавства як наслідок змін ГПК України»

науково-методичний семінар

кафедра правового регулювання економіки

доцент кафедри, к.ю.н.

Балюк І.А.

9.

«Антропологічні засади громадянського суспільства»

круглий стіл

кафедра теорії та історії права

доцент кафедри, к.ю.н. Макаренко А.В.

10.

 «Організаційно-правові засади підтримки експорту в Україні»

кафедральний науково-методичний семінар

кафедра цивільного та трудового права

професор кафедри, д.ю.н., Омельченко А.В.

11.

«Економічна злочинність: причини, умови та проблеми протидії»

круглий стіл

кафедра кримінального права і процесу

доцент кафедри к.ю.н.,

Васильківська І.П.

доцент кафедри, к.ю.н. Рощина І.М.

12.

 «Від подвигу Небесної сотні до гідного буття нації» до 4-ї річниці Революції Гідності.

В рамках круглого столу – демонстрація  робіт журналіста і фотохудожника Олександра Тимошенка, який був учасником подій Революції гідності.

науково-просвітницький круглий стіл

кафедра політичної історії

Музей КНЕУ

доц. Сацький П.В.

 

 

13.

 «Голодомор: пам’ять нації – уроки для майбутнього»

(до річниці вшанування жертв голодомору в Україні)

науково-просвітницький круглий стіл

кафедра політичної історії, Музей КНЕУ

доц. Сацький П.В.

 

Лютий 2018 р.

14.

«Інформаційні ресурси сучасних гуманітарних наук: проблема верифікації»

кафедральний круглий стіл

кафедра політології та національної безпеки

доцент кафедри к.політ.н. Манелюк Ю.М.

Березень 2018 р.

15.

«Дидактика викладання господарсько-правових дисциплін»

науково-методологічнийсемінар

кафедра правового регулювання економіки

доцент кафедри, к.ю.н.

Кулага Е.В.

16.

«Актуальні питання протидії корупції»

круглий стіл

кафедра адміністративного права і процесу

доцент кафедри, к.ю.н., Луценко Ю.В.

17.

«Проблеми кодифікації екологічного законодавства»

кафедральний науково-методичний семінар

кафедра цивільного та трудового права

доцент кафедри к.ю.н.,

Мачуська І.Б.

18.

«Конституційна реформа»

круглий стіл 

кафедра конституційного та муніципального права

професор кафедри д.ю.н. Задорожня Г.В., доцент кафедри к.ю.н., Рижук Ю.М.

19.

«Релігія в суспільному розвиткові України: від історії до сучасності»

(до 500 річчя Реформації»

Всеукраїнська наукова конференція

кафедра політичної історії

 

проф.Дудко І.Д.

доц. Сацький П.В. доц. Ніколаєва Т.М.

Квітень 2018 р.

20.

 «Проблеми війни і миру в пізнавальних матрицях політично активних соціальних груп»

Кафедральний науковий семінар:

кафедра політології та національної безпеки

професор кафедри, д.політ. н. Смолянюк В.Ф.

21.

«Ідея поділу влади в історико-правовій думці України та її втілення у вітчизняній державотворчій практиці»

колоквіум за участі бібліотеки Університету та студентського наукового гуртка з історії права

кафедра теорії та історії права

доцент кафедри, к.ю.н., Ієрусалімова І.О.

22.

Брейн-ринг з кримінального права

Брейн-ринг

кафедра кримінального права і процесу

доцент кафедри к.ю.н.,

Рощина І.М.

доцент кафедри, к.ю.н. Олійник О.С.

23.

Організація проведення правової платформи у межах щорічної наукової студентської конференції

Студентська конференція

Всі кафедри

Професори та доценти кафедр

Травень 2018 р.

24.

«Розвиток міжнародного економічного права в умовах глобалізації та регіональної інтеграції»

науково-методичний семінар

кафедра міжнародного та європейського права

завідувач кафедри к.ю.н., доцент Ратушний С.М.

 

25.

«Мальовнича Україна –туристичний край»

(Релігійні пам’ятки як джерело розвитку туристичної галузі України)

ІІІ Всеукраїнський конкурс студентських робіт

кафедра політичної історії

 

проф.Дудко І.Д.

доц. Сацький П.В.

доц. Ніколаєва Т.М.