Юридичний інститут

Склад Вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Навчально-наукового інституту

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

Затверджено наказом ректора ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 16.05.2017 № 385,

із змінами, внесеними наказами ректора

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

від 13.02.2018 № 99, від 19.09.2018 № 720, від 19.11.2018 № 922,

від 12.12.2018 № 1002, від 15.01.2019 № 11, від 12.06.2019 № 513, від 03.09.2019 № 632, від 20.09.2019 № 687, від 16.10.2019 № 732, від 21.11.2019 № 855, від 22.09.2020 № 391

 

 1.  

Міхневич Л. В.

Голова Вченої ради, в.о. завідувача кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н., доцент

 1.  

Літошенко О. С.

секретар Вченої ради, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, к.ю.н., доцент

 1.  

Бєлошенко А. С.

в.о. голови САР, студентка 3 курсу Юридичного інституту

 1.  

Голубєва В. О.

професор кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н., доцент

 1.  

Денисенко Д. С.

студент 3 курсу Юридичного інституту

 1.  

Дмитренко Е. С.

завідувач кафедри фінансового права, д.ю.н., професор

 1.  

Задерейко С. Ю.

заступник директора Юридичного інституту

 1.  

Каліновська М. М.

студентка 1 курсу Юридичного інституту

 1.  

Кармазин П. Р.

студент 3 курсу Юридичного інституту

 1.  

Кожура Л. О.

заступник директора Юридичного інституту, к.ю.н., доцент

 1.  

Колодій А. М.

директор Юридичного інституту, д.ю.н., професор

 1.  

Красуцький В. В.

аспірант 3-го року навчання кафедри підприємницького та корпоративного права

 1.  

Кузьменко О. В.

заступник директора Юридичного інституту, д.ю.н., професор

 1.  

Лісніковська Н. В.

голова НСТ, студентка 2 курсу Юридичного інституту

 1.  

Майданик Н. І.

професор кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н., доцент

 1.  

Марченко В. Б.

професор кафедри підприємницького та корпоративного права

 1.  

Мачуський В. В.

старший викладач кафедри іноземних мов

 1.  

Мошковська Л. В.

інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Юридичного інституту

 1.  

Нечипорук Ю. М.

доцент кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н., доцент

 1.  

Ніколаєва Т. М.

доцент кафедри політичних технологій, к.і.н., доцент

 1.  

Омельченко А. В.

завідувач кафедри цивільного та трудового права, д.ю.н., професор

 1.  

Пастух А. Т.

голова профбюро студентів та аспірантів, студентка 3 курсу Юридичного інституту

 1.  

Ратушний С. М.

завідувач кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н., доцент

 1.  

Рижук Ю. М.

доцент кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н., доцент

 1.  

Рябчинська А. О.

аспірантка 3-го року навчання кафедри цивільного та трудового права

 1.  

Смолянюк В. Ф.

завідувач кафедри політичних технологій, д.політ.н., професор

 1.  

Тітова О. С.

завідувач кафедри іноземних мов, к.е.н.

 1.  

Федоренко О. І.

інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Юридичного інституту

 1.  

Фукс Н. А.

доцент кафедри фінансового права, к.е.н., доцент

 1.  

Шимон С. І.

завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права, д.ю.н., доцент

 1.  

Шульженко Ф. П.

завідувач кафедри теорії та історії права, д.політ.н., професор

 

 

Остання редакція: 12.10.20