Юридичний інститут

План роботи Вченої ради

ПЛАН РОБОТИ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ «ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

НА 20202021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Найменування запланованого заходу

(питання, що виносяться на розгляд)

 

 

Термін виконання

 

Відповідальні

 1.  

Затвердження плану наукових заходів на 2020−2021 навчальний рік

Вересень

О. В. Кузьменко,

Голова НСТ

 1.  

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та завдання щодо підготовки до проведення зимової екзаменаційної сесії на денній формі навчання

Вересень

Л. О. Кожура

 

 1.  

Про результати вступної кампанії на освітні програми Юридичного інституту

Вересень

А. М. Колодій

 1.  

Про атестацію аспірантів

Вересень, березень

О. В. Кузьменко

 1.  

Про стан та перспективи профорієнтаційної роботи в Юридичному інституті

Жовтень

С. Ю. Задерейко

 1.  

Про стратегію розвитку Юридичного інституту на 2021-2022 р.р.

Жовтень

А. М. Колодій

 1.  

Про стан та перспективи інституту кураторства в Юридичному інституті

Жовтень

Л. О. Кожура

 1.  

Про особливості викладання іноземних мов студентам Юридичного інституту

Листопад

О. С. Тітова

 1.  

Про затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів робіт аспірантів (нового набору)

Листопад,

Квітень

Л. В. Міхневич

 1.  

Звіт кафедри підприємницького та корпоративного права про організаційне та науково-методичне забезпечення освітньо-професійної програми «Приватне право» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 – Право

Грудень

С. І. Шимон

 1.  

Про підсумки екзаменаційної сесії та про вдосконалення забезпечення навчального процесу на заочній формі навчання

Січень

С. Ю. Задерейко

 1.  

Про затвердження звіту Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.006.09 за 2020 рік

Січень

О. В. Кузьменко,

Л. О. Кожура

 1.  

Про практику організації підготовки студентами бакалаврського рівня освіти кваліфікаційних бакалаврських робіт та підвищення якості їх виконання

Лютий

С. І. Шимон,

завідувачі кафедр

 1.  

Про досвід підготовки та впровадження науково-педагогічними працівниками кафедри фінансового права робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів із вивчення навчальних дисциплін

Лютий

Н. А. Фукс

 1.  

Про стан викладання дисциплін міжнародно-правового циклу

Лютий

С. М. Ратушний

 1.  

Звіт наставника-куратора 1 кусу

Лютий

Л. О. Кожура

 1.  

Специфіка викладання юридичних дисциплін студентам неюридичних спеціальностей. Досвід кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права

Лютий

Ю.М. Рижук

 1.  

Досвід кафедри цивільного та трудового права у сфері впровадження дистанційних технологій в освіті.

Березень

А. В. Омельченко

 1.  

Про стан та напрями покращення студентської науки в Юридичному інституті

Березень

О. В. Кузьменко,

Голова НСТ

 1.  

Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії на денній формі навчання

Березень

Л. О. Кожура

 1.  

Про підсумки роботи атестаційних комісій і про рекомендацію випускників Інституту до аспірантури (денна форма навчання)

Березень

Голови атестаційних комісій,

завідувачі кафедр

 1.  

Про виконання ОПП Політичні технології і лідерство

 

Квітень

В. Ф. Смолянюк

 1.  

Про результати діяльності органів студентського самоврядування в Юридичному інституті

Травень

Голова САР

 1.  

Про підсумки роботи атестаційних комісій і про рекомендацію випускників Інституту до аспірантури (заочна форма навчання)

Травень

Голови атестаційних комісій, завідувачі кафедр

 1.  

Про підсумки роботи кафедр Юридичного інституту та стан їх готовності до нового навчального року. Завдання інституту на наступний навчальний рік

Червень

А. М. Колодій,

завідувачі кафедр

 1.  

Про порядок організації кафедрами Юридичного інституту виробничої практики студентів 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня освіти та навчальні результати її проходження

Червень

Л. О. Кожура,

С. І. Шимон

 

 1.  

Затвердження плану роботи Вченої ради Юридичного інституту на наступний навчальний рік

Серпень

Л. В. Міхневич,

О. С. Літошенко

 1.  

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

За необхідністю

А. М. Колодій,

Л. В. Міхневич, завідувачі кафедр

 

Остання редакція: 12.10.20