Юридичний інститут

Інформаційне повідомлення 22.06.202030 Червня 2020р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про результати засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 22.06.2020 р.

(засідання проведене в онлайн-режимі на платформі ZOOM)

 

Всього членів Вченої ради – 35

Присутні – 24

 

Головуючий – Голова Вченої ради Л. В. Міхневич

Секретар Вченої ради – О. С. Літошенко

Засідання розпочалося о 13.00, закінчилося о 14.15

 

Результати:

1. Заслухана інформація Голови Вченої ради, к.ю.н., доцента Л. В. Міхневич про контроль виконання рішень Вченої ради Юридичного інституту від 10.06.2020 р.

 

2. Схвалено звіт про виконання планової науково-дослідної теми ННІ «Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

 

3. Визнано, що зимова екзаменаційна сесія 2019/2020 навчального року була проведена на задовільному рівні (одноголосно).

 

4. Визнано, що робота атестаційних комісій на заочній формі навчання була організована на належному рівні (рішення додається).

Рекомендовано для вступу до аспірантури таких випускників освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» в 2020 р.:

ОПП «Публічне право»: Анісімова Імрана Мухамедовича, Гусак Марію Володимирівну, Кінєву Юлію Юріївну, Станкову Наталю Геннадіївну;

ОПП «Приватне право»: Гресь Катерину Миколаївну, Парфенюк Ольгу Миколаївну та Темненко Надію Володимирівну (одноголосно).

 

5. Погоджено внесення змін до освітньої-професійної програми «Право громадської і політичної діяльності» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні для спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» та рекомендовано її для затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).

 

6. Погоджено внесення змін до освітньо-професійної програми «Політичні технології і лідерство» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та рекомендовано їх для затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).

 

7. Погоджено внесення змін до освітньої-професійної програми «Приватне право» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні для спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» та рекомендовано її для затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).

 

8. Погоджено внесення змін до освітньої-професійної програми «Публічне право» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні для спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» та рекомендовано її для затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).

 

9. Погоджено внесення змін до освітньої-професійної програми «Міжнародне комерційне право» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні для спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» та рекомендовано її для затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).

 

10. Заслухана пропозиція заступника голови Вченої ради КНЕУ, д.політ.н., професора Ф. П. Шульженка звернутися до дирекції Юридичного інституту із пропозицією сформувати подання на Вчену раду КНЕУ про представлення студентів та працівників Юридичного інституту до нагородження відзнаками.