Юридичний інститут

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ НА ЧЕСТЬ ІРИНИ СТАНІСЛАВІВНИ ЯРОШЕНКО06 Грудня 2022р.

В межах співпраці Адвокатського об’єднанням «ДІГРЕВІТІ ЛІГАЛ» та Юридичного інституту КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Адвокатським об’єднанням з метою формуванню позитивного іміджу інституту адвокатури та юридичної професії в цілому, а також для вшанування пам’яті к.ю.н., доцента Ярошенко Ірини Станіславівни, запроваджується стипендія на її честь для студентів Юридичного інституту.

Стипендія призначатиметься в межах ІІ семестру 2022-2023 навчального року у період з 01.03.2023 року по 30.06.2023 року в розмірі еквівалентному академічній стипендії у підвищеному розмірі.

Претендентами на отримання стипендії можуть бути студенти 3 та 4 курсу бакалаврського рівня освіти денної форми навчання (бюджет або контракт), які:

мають високий рейтинг навчальних досягнень, найвищу академічну успішність за результатами попереднього семестрового контролю;

не мають академічних заборгованостей за результатами попереднього семестрового контролю;

беруть активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті Інституту;

беруть активну участь у роботі органів студентського самоврядування та іншій громадській діяльності;

підтверджують свої навчальні та наукові досягнення доповідями на міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях, тренінгах, круглих столах тощо;

мають публікації в збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо;

є переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань тощо.

Строки проведення конкурсного відбору встановлюються в межах:

05.01-20.01.2023 року – оголошення про початок конкурсного відбору та подача кандидатурами претендентів пакету документів;

26.01-15.02.2023 року – аналіз поданих документів організаторами виплати Стипендії та відбір кандидатів для проведення співбесіди;

16.02-25.02.2023 року – проведення співбесіди;

26.02-30.02.2023 року – оголошення результатів.