Юридичний інститут

Мачуський Володимир Володимирович

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 31 рік
Біографія:

    Мачуський В.В. працює в університеті з жовтня 1989 року. Одночасно працював начальником юридичного відділу Акціонерного комерційного банку “Резидент”, начальником юридичного відділу Акціонерного комерційного банку “Експрес-банк”, членом правління з правових питань і зовнішньоекономічної діяльності акціонерного товариства “Прометей”, юрисконсультом спільного україно-американського підприємства “Елаєнт-Київ”.

     У творчому доробку Мачуського В.В. як викладача є 6 (шість) навчальних посібників, загальним обсягом понад 80 (вісімдесят) друкованих аркушів. Два навчальних посібники, зокрема “Правові основи страхування” і “Правове середовище малого бізнесу”, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Мачуським В.В. розроблені три магістерських програми: “Страхове право”, “Господарське право” і "Підприємницьке право". Сферу наукових інтересів Мачуського В.В. становлять теоретико-правові аспекти правового регулювання підприємницької і страхової дільностіі, проблеми правового забезпечення доступу до публічної інформації. В 2013 році Мачуським В.В. захищена дисертація за темою “Правове регулювання страхової діяльності в Україні (господарсько-правові аспекти)”.

    За результатами напряму наукових досліджень Мачуським В.В. опубліковано низку наукових статей та тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. Серед них:“Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування”, “Договір страхування: поняття та умови”, “Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти”, “Підприємництво: до питання про сутність визначення”.

    Мачуський В.В. пройшов стажування в університеті економіки і бізнесу м. Відень (Австрія) під керівництвом професора Пітера Доральта.

     Спільно з професором Адамом Гірі (університет м. Лондон) координує роботу студентського наукового англомовного гуртка з дослідження англійського загального права.

    Викладає навчальну дисципліну “Правове регулювання господарської діяльності” для студентів економічних спеціальностей та дисципліну професійної підготовки «Господарське право» для студентів спільної україно-британської програми Бізнес-адміністрування (Master of Business Administration), очолює науково-методичну секцію “Правознавство”.

Крім того, Мачуський В.В. забезпечує викладання курсу "Право" для студентів неюридичних спеціальностей на англійській мові.

      Мачуський В.В. є заслуженим працівником КНЕУ, має Подяку Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю у галузі освіти.