Юридичний інститут

Галіахметов Ігор Абзалович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

У 1995 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (спеціальність «Історія і право», кваліфікація «вчитель історії та права»), а у 2002 р. – Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство» й отримав диплом магістра права.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Підприємство як об’єкт цивільних прав» зі спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

На кафедрі правового регулювання економіки працює з серпня 2008 р.

Забезпечує проведення занять з науки «Господарське право», навчальних дисциплін «Корпоративне право», «Інвестиційне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» та навчальної дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» за магістерською програмою «Менеджмент корпорацій».

У 2010 р. пройшов стажування в Інституті держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.

У 2012-2015 рр. - докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Теорія муніципального права України» зі спеціальності 12.00.02 – «конституційне право; муніципальне право».