Юридичний інститут

Галіахметов Ігор Абзалович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії –

 

Освіта: вища – перша, за спеціальністю «історія та право», Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка, 1995 р. випуску з відзнакою; друга, за спеціальністю «правознавство», Київський національний економічний університет (магістратура за програмою «Правове регулювання економіки»), 2002 р. випуску з відзнакою; третя, аспірантура (2001–2005 рр.) за спеціальністю 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» і захист кандидатської дисертації за темою «Підприємство як об’єкт цивільних прав» (2005 р.), Одеська національна юридична академія.

 

1995–1998 рр. – юрисконсульт ВКУ АБК «Цивільжитлобуд» (м. Славутич, Київська обл.).

 

1999–2006 рр. – доцент кафедри цивільного і господарського права Чернігівського державного інституту економіки і управління.

 

2006 р. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін інституту імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

 

2007–2008 рр. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК» (м. Київ).

 

Зі серпня 2008р. доцент кафедри правового регулювання економіки (нині – кафедра підприємницького та корпоративного права) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

У 2012–2015 рр. перебував у докторантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Вчене звання доцента присвоєно МОН України 15 грудня 2015 р.

 

Напрями наукових досліджень пов’язані з найбільш важливими проблемами розвитку, комплексними міждисциплінарними дослідженнями і методологією викладання муніципального права, цивільного права, господарського права та корпоративного права.

 

П’ять основних публікацій за останні 5 років –

1. Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку: [монографія]. К.: КНЕУ, 2016. 343 с.

2. Галіахметов І. А. Змістова складова муніципально-правових відносин: теоретичний аспект. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С. 37–40. URL: http://www.pap.in.ua/6_2016/11.pdf

3. Галіахметов І. А. Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць. 2016. № 2 (6). С. 27–35.

4. Галіахметов І. А. Колективні суб’єкти муніципального права. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 68–71. URL: http://www.pap.in.ua/5_2017/19.pdf

5. Галіахметов І. А. Дисциплінарність як складник предмета муніципального права. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С. 70–73. URL: http://www.pap.in.ua/5_2018/18.pdf

 

Дисципліни, які викладає – Інвестиційне право; Правове регулювання господарської діяльності; Акціонерне право України; Торгівельне право.

 

Контактна інформація – тел. служб. (044) 205 54 84,

e-mail: ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

каб. 307, поверх 3, навч. корпус № 5 вул. Ю. Іллєнка, 81, м. Київ, 04050.