Юридичний інститут

Фукс Наталія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Закінчила у 1996 р. фінансово-економічний факультет Київського державного економічного університету за спеціальністю «Фінанси та кредит» та отримала диплом магістра ділового адміністрування за програмою «Банківський менеджмент» з відзнакою.

Протягом 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного економічного університету (кафедра міжнародного менеджменту).

У грудні 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Діяльність комерційних банків на фондових ринках країн ринкової економіки» за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала диплом магістра права з відзнакою.

З червня 2003 р. є доцентом кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У січні 2008 р. призначена заступником завідувача кафедри правового регулювання економіки.

Забезпечує проведення занять з науки «Фінансове та банківське право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство», дисциплін «Правове регулювання фондового ринку», «Правове регулювання банківської системи» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство».

Працює над докторською дисертацією, яка присвячена правовим питанням забезпечення функціонування вітчизняної банківської системи.

Нагороджена:

- почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2011 р.),

- подякою Міністерства соціальної політики України (2013 р.).

 

Є дійсним членом Союзу юристів України.