Юридичний інститут

Фукс Наталія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Закінчила фінансово-економічний факультет Київського державного економічного університету за спеціальністю «Фінанси та кредит» та отримала:

- у 1995 р. диплом бакалавра з економіки, викладача економіки (з відзнакою); 

- у 1996 р. диплом магістра ділового адміністрування за програмою «Банківський менеджмент» (з відзнакою).

Протягом 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного економічного університету (кафедра міжнародного менеджменту).

У грудні 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Діяльність комерційних банків на фондових ринках країн ринкової економіки» за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (науковий керівник - д.е.н., професор Мозговий О. М.).

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала диплом магістра права (з відзнакою).

З червня 2003 р. працює в Юридичному інституті КНЕУ :

- з 2003 р. - доцент кафедри кафедри правового регулювання економіки;

- у 2006 р. була призначена другим заступником завідувача кафедри правового регулювання економіки на громадських засадах;

- з 2008 по 2015 р. була заступником завідувача кафедри правового регулювання економіки;

- з 01 лютого 2016 р. - доцент кафедри фінансового права;

- у 2016-2017 навчальному році виконувала обов’язки завідувача кафедри фінансового права;

- нині доцент кафедри фінансового права.

У лютому 2016 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі правового регулювання економіки.

Забезпечує проведення занять з дисциплін «Фінансове право» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю «Право», дисциплін «Правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ», «Захист прав інвесторів в цінні папери» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Право».

Працює над докторською дисертацією, яка присвячена правовим питанням забезпечення функціонування вітчизняної банківської системи.

Є членом Науково-методичної ради КНЕУ, Вченої ради Юридичного інституту КНЕУ.

Нагороджена:

- почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2011 р.),

- подякою Міністерства соціальної політики України (2013 р.);

- нагрудним знаком "Відмінник освіти" (2016 р.). 

Є членом громадських організацій: Союзу юристів України, Асоціації фінансового права України, Асоціації випускників Юридичного інституту КНЕУ.

Стажування:

1) Сертифікат Юридичного факультету Янко Єсенського Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) про проходження стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» 26-28.12.2016 р.;

2) Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 050283 – 17 Інституту Підвищення кваліфікації КНЕУ за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», 2017 р.