Юридичний інститут

Керівництво

Гапоненко Віра Анатоліївна

завідувач кафедри, 

доктор політичних наук, доцент

e-mail: haponenko.vira@kneu.edu.ua

Остання редакція: 30.10.23