Юридичний інститут

Назаренко Олена Аркадіївна

Кафедра: Кафедра міжнародного та європейського права
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

 

Народилась  в м. Києві. Після закінчення школи-гімназії № 153 ім. О. Пушкіна вступила до Українського державного педагогічного університету, який закінчила у 1997 році, отримавши диплом з відзнакою.

В 1998 – 2001рр. обіймала посаду виконавчого директора Товариства конституційного права.

Працювала в Академії праці і соціальних відносин ФПУ, Національній академії державного управління при Президентові України. В 2009 р. нагороджена почесною грамотою за особистий внесок у розвиток Національної академії.

 З 1999 року - здобувач  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Працювала над дисертаційним дослідженням на тему: „Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України”.

В червні 2006 р. захистила дисертацію на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

В вересні 2006 року за конкурсом обрана на посаду старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права КНЕУ.

З 2007 р. - доцент кафедри міжнародного та європейського права КНЕУ. Вчене звання "доцент кафедри міжнародного та європейського права" присвоєно в 2010 р.

В 2010 р. брала участь у циклі тренінгів у рамках програми "Підготовка викладачів у сфері європейської інтеграції у рамках Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки".

В 2011 році навчалась в Європейському центрі поглибленого вивчення проблем безпеки імені Джорджа Маршалла (м. Гарміш-Партенкірхен, Німеччина).

2014 р. -  волонтер Громадської комісії з розслідування порушень прав людини в Україні.

В 2015 р. брала участь в  семінарi "Освітні інновації: ера онлайн" в Київській школі економіки.

В 2015 р. в межах спільного проекту КНЕУ, Jean Monnet Fund та виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури брала участь у тренінгу "Europen regional development model".

Член Української асоціації європейських студій.

Одружена, має сина і дочку.

 

В КНЕУ викладає:

Міжнародне право (бакалаврат)

Право Європейського Союзу (бакалаврат)

Актуальні питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (магістратура)

Науковий керівник гуртка з міжнародного права.