Юридичний інститут

Міхневич Людмила Володимирівна

Кафедра: Кафедра адміністративного права і процесу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:
Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю «історія та правознавство». В КНЕУ працює з
1996 р. (асистент, старший викладач, доцент), займала посади заступника завідувача кафедри, в. о. завідувача кафедри (2000-2013). В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію (12.00.01). У 2015 р. закінчив докторантуру юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка (12.00.01). Викладає курс конституційне право України. Сфера наукових інтересів - розвиток юридичної науки та освіти минулого століття в Україні та безпосередньо в КНЕУ. Має 80 публікацій.