Юридичний інститут

Міхневич Людмила Володимирівна

Кафедра: Кафедра конституційного та муніципального права
Посада: завідувач кафедри конституційного та муніципального права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

        В КНЕУ працює з 1996 р. (асистент, старший викладач, доцент, професор), займала посади заступника завідувача кафедри конституційного та адміністративного права, в. о. завідувача кафедри (2000-2013).
        В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію (12.00.01). У 2015 р. закінчила докторантуру юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка (12.00.01).
       З 2016 р. -  професор кафедри теорії та історії права. З 2017 р. - заступник директора Юридичного інституту з наукової роботи. З 2018 р. - завідувач кафедри конституційного та муніципального права. Викладає курси конституційне право України, Історія правових учень, Теорії сучасного праворозуміння.
      Сфера наукових інтересів - конституційне право, розвиток юридичної науки та освіти в Україні. Має понад 80 публікацій.