Юридичний інститут

Міхневич Людмила Володимирівна

Кафедра: Кафедра конституційного та кримінального права
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Працює у КНЕУ з 1996 року.

У 1996 р. закінчила Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія і правознавство».

З 1996. по 2000 рр. працювала на посадах асистент, старший викладач кафедри правознавства КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

З 2000 по 2004 рр. старший викладач кафедри державно-правових дисциплін КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

З 2004 по 2012 рр. старший викладач, доцент кафедри конституційного та адміністративного права.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Розвиток юридичної освіти та науки в Київському комерційному інституті – Київському інституті народного господарства» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень.

Вчене звання доцента присвоєно МОН 26.09.2012 р.

З 2013 по 2015 рр. навчалася в докторантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2016 по 2018 рр. – професор кафедри теорії та історії права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

З 2018 по теперішній час – завідувач кафедри конституційного та муніципального права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Напрями наукових досліджень– розвиток юридичної освіти та науки в Україні, проблеми конституційного права України.

5 основних публікації за останні 5 років

  1. Міхневич Л.В.Сторінки історії юридичної освіти: правовий факультет Харківського інституту народного господарства (1920–1930 рр.) // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2017. – № 47. – Т. 1. – С. 28–32.
  2. Міхневич Л.В.Державне (конституційне) право раннього радянського періоду (1920–1930 рр.) // Правове регулювання економіки – 2017. – Вип. 16. – С. 9–20.
  3. Міхневич Л.В.Міжнародне право за межами класичних університетів (дорадянський період) // Альманах міжнародного права – 2017. – № 18. – С. 38–47.
  4. Міхневич Л.В.Правовий факультет Одеського інституту народного господарства: з історії юридичної освіти // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» – 2017 – Т. ХХ. – С. 117–125.
  5. Міхневич Л.В.Поліцейське (адміністративне) право поза класичними університетами ХІХ – початок ХХ ст. // Правове регулювання економіки – 2018. – Вип. 17 – С. 58–70.

Дисципліни, які викладає –«Конституційне право України», «Конституція України та права людини», «Конституційне право зарубіжних країн», «Історія правових учень», «Сучасні теорії праворозуміння».

Контактна інформація – тел. сл. 044 205-54-83,

                                           e-mail: michnevisch@kneu.edu.ua

                                                       michnevisch@ukr.net

 Графік індивідуально-консультаційних годин:

 Верхній тиждень: Середа  13:15 - 14:30

Нижній тиждень: Вівторок 13:15 - 14:30

номер кабінету 301, поверх 3, корпус 5.