Юридичний інститут

Омельченко Андрій Володимирович

Кафедра:Кафедра приватного права
Посада:в.о. завідувача кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор юридичних наук
Стаж роботи:30 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Має вищу історичну, юридичну та економічну освіту. У 1994 році закінчив Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (спеціальність «історія і право»). У  2000 році закінчив магістратуру Київського національного економічного університету (спеціальність «Міжнародна економіка»).

У 1996 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук (тема дисертації: «Державне управління іноземними інвестиціями в Україні (організаційно-правові питання)»).

У 1999 році отримав вчене звання доцента.  

У 2012 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та  отримав науковий ступінь доктора юридичних наук (тема дисертації: «Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні»).

У 2013 році отримав вчене звання професора.

В період з 1994 по 2007 роки працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, заступника завідувача кафедри правового регулювання економіки, заступника декана юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З 2007 року по 2022 рік займав посаду завідувача кафедри цивільного та трудового права. В даний час займає посаду завідувача кафедри приватного права.

Крім науково-викладацької роботи займався юридичною практикою, перебував на державній службі. З 2001 по 2004 роки займав посаду заступника Голови Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Має четвертий ранг державного службовця. Був членом делегації України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі, членом урядової частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової організації торгівлі, приймав участь у роботі інших міжвідомчих робочих органів. Має ряд галузевих нагород.

Автор понад 100 наукових, науково-популярних, аналітичних та навчально-методичних публікацій у сфері конституційного права, адміністративного права, цивільного, господарського, інвестиційного права, права зовнішньоекономічної діяльності, права Європейського Союзу, міжнародного економічного права та міжнародного порівняльного права. Серед них дві індивідуальні монографії, розділи у семи колективних монографіях, навчальний посібник, два підручники (у співавторстві, рекомендовані Міністерством освіти і науки України).

У сфері громадської діяльності займав посаду Голови Науково-експертної ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, був членом Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. На даний час є членом Науково-консультативної ради Верховного Суду, членом Робочої групи з правових питань при Комітеті підприємців у сфері зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-промисловій палаті України, членом Комітету з електронних комунікацій при Торгово-промисловій палаті України, членом Союзу юристів України.   

Напрями наукових досліджень:

Конституційне право, адміністративне право, цивільне, господарське, інвестиційне право, право зовнішньоекономічної діяльності, право Європейського Союзу, міжнародне економічне право та міжнародне порівняльне право. 

Дисципліни, які викладає:

"Цивільне право України. Загальна частина", "Цивільне право України. Особлива частина".

Контактна інформація:

e-mail: omelchenko_andrii@kneu.edu.ua

Години консультацій:

верхній тиждень (понеділок) - 11.30-12.30

нижній тиждень (понеділок) - 11.30-12.30

кабінет № 311, 3 поверх, 5 корпус

 

Факультативне вивчення навчальної дисципліни "Цивільне право України. Загальна частина"

Андрій Омельченко приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
 
Тема: Факультативне вивчення навчальної дисципліни "Цивільне право України. Загальна частина"
Время: 23 мар. 2024 10:00 AM Хельсинки
 
Войти Zoom Конференция
https://us04web.zoom.us/j/8252002908?pwd=REdYbkxIYUpTZGs4Y0c2RFp5QTVUdz09&omn=75329403264
 
Идентификатор конференции: 825 200 2908
Код доступа: f42Y6d
 
 
 

Факультативне вивчення навчальної дисципліни "Цивільне право України. Загальна частина"

Андрій Омельченко приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
 
Тема: Факультативне вивчення навчальної дисципліни "Цивільне право України. Загальна частина"
Время: 6 апр. 2024 01:00 PM Хельсинки
 
Войти Zoom Конференция
https://us04web.zoom.us/j/8252002908?pwd=REdYbkxIYUpTZGs4Y0c2RFp5QTVUdz09&omn=71119788636
 
Идентификатор конференции: 825 200 2908
Код доступа: f42Y6d