Юридичний інститут

Кафедра конституційного та муніципального права

Конституційного та муніципального права                                                                                                                                                        Історія кафедри конституційного та муніципального права

Кафедра конституційного та муніципального права створена 31 серпня 2017 року рішенням Вченої ради Університету. Кафедра забезпечує викладання основоположних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини і громадянина, механізму органів державної влади та взаємодії між ними, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою муніципального самоврядування тощо.

Першим завідувачем кафедри від її утворення з вересня 2017 року стала доктор юридичних наук, професор Задорожня Г.В.

Науково-педагогічний та навчально-допоміжний склад кафедри становить 7 осіб. Висока кваліфікація кафедри засвідчується науковим рівнем викладацького складу, а саме:

- 2 доктори юридичних наук,

- 3 кандидати юридичних наук,

- старший викладач.

За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків працівники кафедри нагороджені державними та відомчими відзнаками. Так, професор кафедри Колодій Анатолій Миколайович є член-кореспондентом НАПН України,  академіком Академії наук вищої школи України, Заслуженим юристом України. Загалом має 98 нагород та інших заохочень, зокрема є лауреатом державної премії. Крім того, окремі викладачі кафедри нагородженні відзнаками Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, Національної академії правових наук України.

Науково-педагогічну сферу роботи кафедри складають такі основні напрями:

1) конституційне право України;

2) конституційне право зарубіжних країн;

3) конституційна реформа в Україні;

4) муніципальне право;

5) конституційні основи розвитку законодавства;

6) конституційні основи гуманітарного права в Україні.

Кафедра конституційного та муніципального права забезпечує викладання навчальних дисциплін як для  спеціалізації «Право», так і для інших спеціалізацій Університету, зокрема, такі  дисципліни як: «Право», «Конституція України та права людини» тощо.

Крім того, кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін в аспірантурі Університету.

Кафедра конституційного та муніципального права також забезпечує викладання шести навчальних дисциплін за програмою підготовки здобувачів вищої освіти ІІ освітнього рівня «Магістр» - «Конституційне державотворення і процес», а саме:

1) Актуальні проблеми конституційного права в Україні;

2) Проблеми виборчого і парламентського права;

3) Конституційне процесуальне право;

4) Теорія і практика конституційного правосуддя;

5) Порівняльне конституційне право зарубіжних країн;

6) Порівняльне муніципальне право.

Науковцями кафедри опубліковано понад 30 підручників, посібників, навчально-методичних видань (автори: проф. Колодій А.М., проф. Задорожня Г.В.,                           доц. Рудь Ю.М, доц. Рижук Ю.М., доц. Охотнікова О.М., ст. викл. Тимофєєва Л.Р.), понад 10 монографічних видань, понад 350 наукових статей та інших наукових матеріалів.

У колективі кафедри є і творчі особистості. Так, кандидат юридичних наук, доцент Рижук Ю. М. – автор психологічного роману «Провести п’ятницу» (Юлія Юенн, 2013), а також понад десять років працює у складі жюрі щорічного всеуніверситетського конкурсу «Студентський Бенефіс Університетської Молоді».

На кафедрі діє науковіий студентськіий гурток «Актуальні проблеми конституційного державотворення» (доц. Рудь Ю.М.). Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти беруть активну участь у роботі наукових конференцій, круглих столів, семінарів, що проводяться в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», інших навчальних закладах України. Кафедра постійно проводить  навчально-виховну роботу в студентських академічних групах, організовує предметно-фахові екскурсії.

Провідні викладачі кафедри здійснюють наукове консультування і керівництво з підготовки дисертацій. Під керівництвом викладачів кафедри захищено 7докторів юридичних наук, 25 кандидатів юридичних наук. Викладачі кафедри систематично виступають експертамита рецензентами наукових робіт в інших закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах. Викладачі кафедри підвищують свій освітній рівень у зарубіжних закладах вищої освіти. Так, кандидат юридичних наук, доцент Рижук Ю. М. є учасником проекту AESOP: Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена, програми Erasmus+.

Кафедра конституційного та муніципального права підтримує творчі, наукові й освітні зв’язки зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів.                                                           

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Конституційні основи розвитку законодавства

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.
Тема 2. Конституція України - основа подальшого розвитку національного законодавства.
Тема 3. Концепція розвитку законодавства України.
Тема 4. Проблеми систематизації законодавства України

Конституційні право зарубіжних країн

 

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема1. Поняття, предмет і система  конституційного права в зарубіжних країнах.
Тема2. Конституції та інші джерела конституційного права в зарубіжних країнах
Тема3. Конституційно–правовий статус людини та громадянина
Тема 4

Конституційне право україни

 

Опис. Змістові модулі

Модуль І.

Тема 1. Конституційне право України - галузь національного права України
Тема 2. Джерела конституційного права
Тема 3. Засади конституційного ладу. України.
Тема 4. Основні засади взаємовідносин громадянського суспільства і держави

Правознавство

Зміст за темами.

Тема 1. Основи теорії держави і права.
Тема 2. Основи конституційного права України та права людини .
Тема 3. Основи адміністративного права України.
Тема 4. Основи фінансового,  податкового  та  банківського  права України.
Тема 5. Основи цивільного та сімейного права України

Муніципальне право
Конституція України та права людини