Юридичний інститут

План заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції на юридичному факультеті

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Юридичний факультет

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (у редакції від 09.12.2015 р.):

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

З метою недопущення на факультеті корупційних діянь, зокрема запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними:

Пор. №

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Систематично проводити засідання кафедр з обговорення Закону України «Про запобігання корупції» та інформувати працівників факультету про антикорупційні заходи

1 раз на квартал

Завідувачі кафедр,

диспетчер деканату

2.

Під підпис ознайомити працівників факультету про необхідність вжиття заходів, передбачених ст. 24 Закону у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, а також про відповідальність за корупційні правопорушення (у т.ч. передбачену ст. 65 Закону)

До 01.01.2016 р. та постійно – для нових працівників

Завідувачі кафедр,

диспетчер деканату

3.

Провести інформаційну та виховну роботу зі студентами факультету про їх обов’язок:

1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю факультету та університету

До 01.01.2016 р. та 1 раз на семестр

К. І. Ілікчієва

Ю. М. Рижук

 

2) утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю факультету або університету

 

3) невідкладно письмово інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності університету, Ректора університету – про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю факультету чи університету та безпосередньо про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

4.

Проводити анонімне опитування студентів про наявність (відсутність) корупційних діянь на факультеті

1 раз на семестр

САР факультету

Профбюро

5.

Інформувати декана факультету про стан виконання антикорупційних заходів та їх результати

1 раз на квартал

Завідувачі кафедр,

диспетчер деканату

Декан                                                                          О. В. Солдатенко

Остання редакція: 28.01.16