Юридичний інститут

Уложенко Вадим Миколайович

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

У 2002 р. закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію «магістр права».

На кафедрі правового регулювання економіки працює з вересня 2002 р.

Забезпечує проведення занять з наук «Фінансове та банківське право», «Податкове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» та навчальної дисципліни «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин», "Правові засади банківського наглядудля студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» за магістерською програмою «Правове регулювання банківської діяльності».

Протягом 2005-2010 рр. був прикріплений як здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук до кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2014 році підвищив кваліфікацію за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації" у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.

Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Організаційно-правові питання державного управління вищими навчальними закладами України» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.