Юридичний інститут

Нормативні документи роботи Вченої ради Юридичного інституту