Юридичний інститут

Уложенко Вадим Миколайович

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

У 2002 р. закінчив юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація «магістр з правового регулювання економіки»).

 

У лютому - вересні 2002 р. працював на посадах спеціаліста першої категорії, наукового консультанта відділу теорії та методології законодавчої діяльності, конституційного, адміністративного і фінансового законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

 

В Юридичному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» працює з 2002 р.:

- з вересня 2002 р. по серпень 2005 р. – на посаді асистента кафедри правового регулювання економіки;

- з вересня 2005 р. по серпень 2017 р. – на посаді старшого викладача кафедри правового регулювання економіки;

- з вересня 2017 р. – на посаді старшого викладача кафедри фінансового права.

 

З вересня 2002 р. забезпечував викладання наступних навчальних дисциплін:

- «Фінансове право», «Банківське право», «Фінансове та банківське право», «Податкове право», «Корпоративне право», «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва», «Правове регулювання господарської діяльності» для студентів освітнього рівня «бакалавр»;

- «Правове регулювання контролю у фінансовій та банківській сферах», «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин», «Правові засади банківського нагляду» для студентів освітнього рівня «магістр».

 

Є розробником робочих навчальних програм з дисциплін:

1) «Правове регулювання контролю у фінансовій та банківській сферах» (для магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності», яка була запроваджена у 2008-2009 навчальному році);

2) «Правові засади банківського нагляду» (для магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності», яка була запроваджена у 2015-2016 навчальному році);

3) «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин» (для магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності», яка була запроваджена у 2015-2016 навчальному році, а нині – магістерської програми «Правове регулювання фінансової діяльності», яка запроваджена з 2016-2017 навчального року).

 

На теперішній час викладає дисципліни «Фінансове право», «Податкове право» для студентів освітнього рівня «бакалавр» та «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин» для студентів освітнього рівня «магістр».

Є відповідальним по кафедрі фінансового права за організацію виробничої та переддипломної практики студентів денної форми навчання освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр».

Протягом 2005-2010 рр. був прикріплений як здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук до кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Нині завершує роботу над дисертаційним дослідженням за темою «Організаційно-правові питання державного управління вищими навчальними закладами України».

 

Є автором понад 30 наукових праць, зокрема: 1 колективної монографії, 15 статей у фахових наукових виданнях, серед яких 2 – в іноземних виданнях (з них 1 – іноземною мовою). Брав участь у роботі 15 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

Сферу наукових інтересів становлять питання адміністративного, фінансового та банківського права.

 

Стажування та підвищення кваліфікації:

  •  Київський національний економічний університет за програмою тренінг-курсів спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методики навчання»;
  • Northumbria University, Newcastle upon Tyne в рамках реалізації проекту «Tempus-Taсis»; 
  • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації»;
  • Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету».