Юридичний інститут

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ