Юридичний інститут

Сироватко Вікторія Вікторівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

У 1997 році отримала ступінь бакалавра економіки та викладача економіки Київського національного економічного університету, 1998 р. - ступінь магістра фінансового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У 2002 році закінчила аспірантуру за шифром «13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти»

Наукова діяльність: за час роботи було опубліковано 7 наукових статей та 15 публікацій у збірниках науково-практичних конференцій, в тому числі, в місті Прага у 2013 році. 

У вересні  2014 року отримала диплом Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, де підвищила кваліфікацію за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ III-IVрівнів акредитації».

Зона наукових інтересів – компетенції майбутніх викладачів економіки, компетентністно-орієнтоване навчання, сучасні технології освіти та ігрові технології у вищій школі.