Юридичний інститут

Сгадова Валентина Василівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 44 роки
Біографія:

У 1973 році закінчила фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1975-1990 р.р. працювала на посадах молодшого, а потім старшого наукового співробітника лабораторії наукових основ управління народною освітою НДІ педагогіки України, 1990-1993 р.р. — завідувачем цієї лабораторії. З 1993 по 2000 р.р. обіймала посаду вченого секретаря відділення педагогіки та психології вищо школи Академії педагогічних наук Украни.

З 2000 – 2003р. р. — доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З листопада 2003 року працювала на посаді доцента кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», з 2007 року — працює на посаді професора цієї кафедри.