Юридичний інститут

Яновська Олександра Григоріївна

Кафедра: Кафедра адміністративного права і процесу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

Закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1993 році. Займається адвокатською практикою.
Має 10 публікацій.       
Сфера наукових інтересів: кримінальний процес та криміналістика, судоустрій, адвокатура. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Правові гарантії діяльності адвоката-захисника у кримінальному процесі України».  У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента.
Основною темою навчально-методичної роботи є проблеми кримінально-процесуального законодавства та адвокатської практики в умовах реформування законодавства України. Має навчально-методичні публікації, серед них навчальний посібник «Кримінально-процесуальне право України».