Юридичний інститут

Охотнікова Олена Миколаївна

Кафедра: Кафедра конституційного та муніципального права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 37 років
Біографія:


Має три вищі освіти. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні». Після захисту дисертації працювала на посаді декана факультету менеджменту  Державної академії житлово- комунального господарства в місті Киеві.
Сфера науково-педагогічних інтересів: теорія управління, земельний менеджмент, державне управління, публічне право, митне право. Має 51 публікацію.
На протязі 12 років займається законотворчою діяльністю у Верховній Раді України. Має близько 20 законопроектів, таких як «Доповнення до Закону України «Про боротьбу з корупцією», «Доповнення та зміни до Земельного кодексу», «Доповнення та зміни до Господарського кодексу» тощо.
За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері земельних відносин в Україні, високий професіоналізм та за підсумками успішної роботи була нагороджена Грамотою Колегії Держкомзему України.
В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана працює з вересня 2006 року. В 2011 році закінчила Українську школу законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.   В 2016 році отримала кваліфікацію в галузі дистанційних освітніх технологій.  Член редакційної ради журналу  "Проблеми інноваційно - інвестиційного розвитку".  Керівник наукового гуртка "Проблеми державного управління", результатом діяльності якого є 16 публікацій в фахових виданнях, в тому числі , і в науко- метричних.  В 2017 році отримала сертифікат про учвсть у тренінгу "Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності" у спільному проекті КНЕУ, Jean Monnet Fund та Виконавчої агенції з питань освіти.  Також в 2017 році підвищила кваліфікацію за програмою "Сучасні ІКТ у навчальному процесі" Член спеціалізованої вченої  Ради по захиститу кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.07    

Викладає:  «Правові основи управління у сфері економіки», "Адміністративно-правові засади публічного адміністрування" в магістратурі, «Митне право», «Адміністративні процедури захисту прав суб'єктів господарювання» - в аспірантурі.

Моніторингова оцінка її інноваційної діяльності  за 2016 рік складає  5610 балів. Вона знаходиться в десятці найкращих викладачів-переможців в університеті та  за досягнення високих успіхів в інноваційній діяльності за підсумками 2016 року нагороджена Почесною грамотою ( Наказ ректора № 221 від 27 березня 2017 року)