Юридичний інститут

Вавженчук Сергій Ярославович

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Професор кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Біографія:

http://sv-advokat.com.ua

Автор та співавтор понад 197 наукових та навчально-методичних праць юридичного спрямування опублікованих як в Україні так і за кордоном (Молдова, Росія, Білорусь, Німеччина), серед яких найважливішими є одноосібні: монографії "Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників","Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні", навчальний посібник та практикум "Договірне право" (відзнака НАПрН України), навчальний посібник та практикум "Правове регулювання фондового ринку", підручник "Охорона та захист трудових прав працівників".

Лауреат Всеукраїнського конкурсу "Молодий правник року 2013" Міністерства юстиції України, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

Дипломант Міжнародної юридичної премії "Феміда" у номінації "За вклад у розвиток юридичної науки".

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 2015 р.

За результативну діяльність відзначений грамотами та подяками Національного авіаційного університету (2008, 2009, 2014), юридичного факультету Київського національного економічного університету (2011), Державного університету цивільної авіації.

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України

Член Національної асоціації адвокатів України

Член Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України.

Член Проектного офісу реформ Державної служби зайнятості України

Експерт громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

Член робочої групи при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
 
 

У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка член спеціалізованих вчених рад з правом  проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук. Здійснює наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата наук (PhD). 

Член редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу "Підприємництво, господарство і право".

Член редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу «Публічне право».

Член редакційної колегії збірника наукових праць “Правове регулювання економіки”.

Член редакційної колегії наукового юридичного журналу "Соціальне право".
 
Сфера наукових інтересів – механізм захисту цивільних та трудових прав, договірне право та правове регулювання обігу цінних паперів. Викладає цивільне право, договірне право. 
 
Під керівництвом С.Я. Вавженчука захищено 4 кандидатські дисертації. 

 

У січні 2004 р. закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Правознавство».

У 2007 р. здобув другу вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за кваліфікацією «юрист міжнародник».

2008 року  здобув вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Міжнародне право». Того ж року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного та трудового права.

У 2014 р. захистив дисертацію «Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук із спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.