Юридичний інститут

Міщук Михайло Олександрович

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Професор кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Біографія:

Має вищу психологічну та юридичну освіту. У 1999 році закінчив з відзнакою Рівненський державний гуманітарний університет (спеціальність «психологія і право»). У  тому ж році вступив до аспірантури до Національного  педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Трудове право; право соціального забезпечення».

У 2008 році у Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук (тема дисертації: «Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору» (Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

У 2014 році отримав вчене звання доцента.  

У грудні 2015 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (тема дисертації: «Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України»(Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

З 2016 року на посаді професора кафедри цивільного та трудового права.

Автор понад 70 наукових, аналітичних та навчально-методичних публікацій у сфері трудового права. Серед них дві індивідуальні монографії, розділи у двох колективних монографіях, п’ять навчальних посібників (у співавторстві, рекомендовані Міністерством освіти і науки України).

Відмінник освіти України (2007)