Юридичний інститут

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Заступник завідувача кафедри цивільного та трудового права, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія: