Юридичний інститут

Білоусова Ніна Олексіївна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Доцент кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Освіта:

з 21.07.1992 до 22.05.1997 – студентка юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, який закінчила, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист»;

з 01.10.1997 до 01.10.2000 – аспірантка юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка;

у 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 господарське право; арбітражний процес,  тема дисертаційного дослідження «Правова охорона промислових зразків в Україні»;

з 01.10.2000 до 14.07.2009 – Викладач, старший викладач, доцент кафедри господарського та кримінального права факультету права, факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

у 2005 році отримала вчене звання доцента;

з 01.09.2009 – Доцент кафедри цивільного та трудового права Юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаткова інформація:

·      2019 рік - Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність

·      2019 рік – Нагороджена Подякою Національного університету «Одеська юридична академія» за вагомий внесок у розвиток науки і підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право»

·      2019 рік – отримала сертифікат Мовної школи «Ближче до мрії» про підтвердження рівня знання англійської мови В2

·      2018 рік – Нагороджена Почесною грамотою ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана»

·      2016 рік - Прослухала курс лекцій «Охорона та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності та передача знань в університетах і науково-дослідних організаціях держав-членів ЄС та України», проведений спільно Університетом Тарту (Естонія) та Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, з отриманням сертифікату.

Досвід практичної діяльності:

Є партнером юридичної фірми.

Здійснює юридичний консалтинг з питань інтелектуальноїв власності.