Юридичний інститут

Дисципліни рівня PhD

Методологія порівняльного цивільного права
 
Права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності
Остання редакція: 28.11.20
Права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності

Метою опанування дисципліни є досягнення всебічного глибокого розуміння аспірантами національної правової системи охорони інтелектуальної власності, особливостей правового режиму результатів наукової діяльності, правового регулювання передачі знань та комерціалізації наукових розробок, вивчення іноземного досвіду з означених питань, а також:

1) надання аспірантам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття аспірантами цілісної системи умінь виконувати науково-практичні професійні завдання у правової охорони результатів наукової діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у аспірантів здібностей до проведення науково-практичних правничих досліджень і презентації їх результатів

Методологія порівняльного цивільного права

Мета вивчення дисципліни – опанування дисципліни «Методологія порівняльного цивільного права»: є досягнення всебічного глибокого розуміння аспірантами природи і сутності проблем методології порівняльного цивільного права та шляхів їх вирішення, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців, а також: 

1) надання аспірантам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття аспірантами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності фахівців-правознавців у сфері порівняльного цивільного права;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування в аспірантів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів