Юридичний інститут

Дисципліни третього (PhD, доктор філософії ) рівня вищої освіти

Навчальні дисципліни рівня PhD, які забезпечуються кафедрою фінансового права:

1. "Проблеми правового регулювання фінансових відносин".

Остання редакція: 22.11.19