Юридичний інститут

Дисципліни третього (PhD, доктор філософії ) рівня вищої освіти

Навчальні дисципліни рівня PhD, які забезпечуються кафедрою фінансового права:

"Проблеми правового регулювання фінансових відносин".

Робоча навчальна програма

Методичні рекомендації

Анотація

Архів

Викладання дисципліни забезпечує професор Дмитренко Емілія Станіславівна

 

Остання редакція: 11.02.23