Юридичний інститут

Дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Навчальні дисципліни другого рівня, які забезпечуються кафедрою :

ОБОВ’ЯЗКОВІ навчальні дисципліни
 
 
 
 
ВИБІРКОВІ навчальні дисципліни
 
 
 
 

Архів

Остання редакція: 27.02.23