Юридичний інститут

Навчальні дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Остання редакція: 05.11.18