Юридичний інститут

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти