Юридичний інститут

Ковальчук Галина Олександрівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Вища освіта за спеціальністю:

1) Географія та іноземна мова (Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1986р.);

2) Теорія та методика професійної освіти (аспірантура КНЕУ, 1999 р.);

3) Практична психологія (Київський Міжрегіональний Інститут Удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка, 2000 р.);

4) Фінанси (КНЕУ, 2001 р.);

5) Освітні вимірювання / МВА (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2015 р.).

Відзнаки і нагороди:

Заслужений працівник ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За активну участь у розробленні Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та вагомий внесок у розвиток національної освіти України». Відзначена Грамотою Трускавецької міської ради Львівської області «За багаторічну сумлінну працю, розроблення муніципальних проектів розвитку культурного та освітнього середовища міста Трускавець, плідну науково-педагогічну діяльність».

Безперервний трудовий стаж у галузі освіти з 1981року.

Протягом 1981-1995 р.р. працювала у закладах дошкільної та середньої освіти.

У 1995 р. з посади заступника директора середньої школи з навчально-методичної роботи була переведена на посаду старшого викладача кафедри педагогіки і психології Київського державного економічного університету. 

За час роботи в КНЕУ захистила дисертацію на тему «Формування професійних педагогічних умінь у майбутніх викладачів економіки» (1999 р.) та здобула вчене звання доцента (2000 р.). 

Наукова діяльність:

Напрями наукових досліджень:

З 1993 року виконується науково-дослідницька робота і педагогічна діяльність у галузі неперервної економічної освіти у навчальних закладах різних типів і рівнів акредитації.

Автор та співавтор 12 навчальних програм, у тому числі: для загальноосвітніх закладів – 4 («Економіка родини», «Світ грошей», «Економіка», «Географія світового господарства з основами економіки»); для вищих навчальних закладів – 8 («Психологія бізнесу», «Методика викладання економіки», «Впровадження тренінгових технологій при вивченні економічних дисциплін», «Інтелектуальна власність в системі економічної безпеки підприємства», «Сучасні наукові дослідження в системі економічної безпеки», «Управління знаннями в системі економічної безпеки підприємства», «Методика викладання психології», «Соціальна педагогіка»).

Основна спеціалізація наукової діяльності 13.00.09. (теорія навчання) – теоретико-методичні основи технологій навчання економічних дисциплін в системі неперервної освіти; 13.00.04. (теорія і методика професійної освіти) – психолого-педагогічні аспекти організації професійної підготовки та формування психологічної готовності фахівців до діяльності у сфері економіки та бізнесу.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09. «Теорія навчання» за темою: «Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін в системі неперервної освіти».

Загальна кількість публікацій - 113, у т.ч. за кордоном – 9.

Навчання на короткочасних курсах, підвищення кваліфікації та стажування:

-   1996 р. «Киев – Менеджмент – Консалт» – КНЕУ – тренінг-курс для тренерів за програмою ТАСІС «Перенавчання колишніх військовослужбовців…»;

-   1997 р. Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту – тренінг-курс для тренерів «Управление исполнением для линейных менеджеров» / керівник: Джон Чаліков, Чикагськийуніверситет, США;

-   1997 р. Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту – тренінг-курс для тренерів «Управление персоналом» / керівник: Філіп Райт, Університет Нью-Брансвік, Канада;

-   2001 р. КНЕУ – тренінг–курс з інформаційно-комунікаційних технологій;

-   2006 р. Метрополітен Університет Лондона – тренінг-курс «Євроінтеграція» для державних службовців;

- 2007 р. – стажування в Українському Гуманітарному Інституті на кафедрі педагогіки та психології;

- 2015 р. – стажування за програмою «Е-tutor Theory and Practice of Online Learning»: Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor(Університет Анкари (Туреччина), Університет прикладних наук Цюріху (Швейцарія).

Участь у наукових конференціях, зокрема таких:

Міжнародних наукових конференціях:

І - VІ Міжнародні науково-практичні конференції «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України» (Український гуманітарний інститут, м. Київ, 2006 - 2012 р.р.),

Міжнародна науково-практична конференція «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку» (АПН України, Харківський національний університет ім В. Н. Каразіна, Київ – Харків, 2000 р.);

І-VІ Міжнародні науково-практичні конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Національна академія педагогічних наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський Міжнародний університет, м. Київ, 2006 – 2011 р.р.);

ІІ Міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань, на базі Центру моніторингу якості освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, 2012 р.);

VII Міжнародній науково-практичній конференції «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», на базі Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна». (м. Київ, 2013 р.);

ІVМіжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання-2013: ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів» (м. Київ - м. Яремче, Івано-Франківська обл., Україна, 2013 р.);

VІIМіжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», на базі Кримського гуманітарного університету (м. Київ – м. Ялта, 2013 р.);

Міжнародного науково-практичного семінару «Комп'ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін» 28 жовтня 2014 р. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists «Scinceoffuture», the 8th of August, 2014, Geneva (Switzerland); International scientific-practical congress of teachers and psychologists „The generation of scientific ideas", the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland);

V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання – 2015. Формування зовнішнього незалежного оцінювання : методологія, модель, основні складові» (м. Одеса, 30 вересня - 2 жовтня 2015 року);

Международной научно-практической конференции «Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика», Минск : Белорусский государственный университет, 26-27 ноября 2015 г.

Всеросійських наукових конференціях:

1. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Творческая личность как объект психолого-педагогических исследований»6 октября 2014 г. - Белгородский государственный институт искусств и культуры (Белгород, 2014);

2. ХL Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика : методика и проблемы практического применения» - 24 октября 2014 г. (Новосибирск, Центр Развития Научного Сотрудничества, 2014)

3. Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный університет» (г. Оренбург, 2015 г.).

Всеукраїнських наукових конференціях:

Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція «Україна та глобальні процеси : географічний вимір» (Київ – Луцьк, Волинський державний університет імені Лесі Українки 2000 р.);

ХІІ Всеукраїнська конференція Асоціації «Відроджені гімназії України» : Навчально-виховний процес у закладах для обдарованих дітей як система формування життєвої компетентності особистості» (Рівне – Сарни, 2004 р.);

щорічні науково-практичні конференції Навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки університету економіки і права «КРОК» (2008 - 2013 р.р.);

щорічні міжвузівські науково-методичні конференції ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». (м. Київ, 2000 - 2013 р.р.): «Система організації самостійної роботи студентів: досвід, проблеми» (Київ, 2000 р.); «Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів» (Київ, 2002 р.); «Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти» (Київ, 2003 р.); «Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті» (Київ, 2004 р.); «Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів» (Київ, 2005 р.); «Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти» (Київ, 2006 р.); «Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців%