Юридичний інститут

Право

  Інститут готує фахівців освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю:

  • право (спеціалізація - правознавство).

Термін підготовки бакалаврів:

  • денна та заочна форми навчання - 4 роки.

Інститут готує фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю:

  • право (спеціалізація - правознавство).

Магістерські програми:

  • "Правове регулювання економіки";
  • "Міжнародне економічне право";
  • Правове регулювання фінансової діяльності";
  • Господарське судочинство".

Термін підготовки магістрів:

  • денної форми навчання - 1 рік 6 місяців;
  • заочної - 1 рік 8 місяців.

Випускники спеціальності «Право» зможуть працювати юрисконсультами підприємств, установ та організацій, юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, викладачами права у навчальних закладах, науковими співробітниками у наукових установах, займати інші посади, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

У процесі навчання на освітнім ступенем "бакалавр" студенти засвоюють наступні дисципліни циклу професійної підготовки та практичної підготовки:

• Історія права України;

• Історія права зарубіжних країн;

• Теорія права;

• Римське приватне право;

• Політологія;

• Конституційне право України;

• Організація судових та правоохоронних органів;

         • Конституційне право зарубіжних країн;

• Адміністративне право;

• Кримінальне право;

• Цивільне право України;

• Кримінально-процесуальне право;

         • Трудове право;

• Земельне та аграрне право;

• Цивільне процесуальне право;

• Господарське право;

• Міжнародне право;

• Екологічне право;

• Фінансове та банківське право;

         • Право Європейського Союзу;

• Міжнародне приватне право;

• Господарське процесуальне право;

• Сімейне право;

• Податкове право;

• Міжнародне економічне право і процес;

   Застосування знань і розумінь після закінчення навчання:

- здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку держави і права;

- здатність застосовувати ефективні організаційно-правові методи і форми державного управління у сфері господарських відносин;

- уміння систематизувати нормативно-правові акти, які регулюють діяльність підприємства (установи, організації);

- здатність здійснювати методичне  керівництво правовою роботою підприємства (установи,  організації), органу державної влади чи місцевого самоврядування;

- уміння застосовувати сучасну методологію підготовки господарських договорів та контролю за їх виконанням;

- здатність користуватися ефективним правовим інструментарієм вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів;

- уміння застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання;

- уміння формулювати та вирішувати завдання науково-дослідного характеру при вивченні актуальних проблем у сфері правового регулювання економіки;

- здатність викладати юридичні дисципліни в середній загальноосвітній школі, професійно-технічних училищах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Остання редакція: 22.06.17