Юридичний інститут

Наукові гуртки на факультеті

 

На кафедрах юридичного факультету працюють наукові гуртки

 

на кафедрі теорії та історії держави та права:

 

Історія становлення та розвитку європейської правової традиції - керівники: к.ю.н., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права Ю. В. Сагайдак, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права І. М. Шаркова;

 

 Теорія держави і права - керівники: к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Л. О. Кожура; к.ю.н., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права А. В. Макаренко;

 

 

на кафедрі правового регулювання економіки:

 

Актуальні питання господарського права України  керівни: асистент А. В. Замрига;

 

Актуальні питання господарського процесуального права  керівник: асистент Г. Д. Лисунь;

 

Актуальні питання корпоративного права  керівник: доцент, к.ю.н. Є. П. Коломієць-Людвіг;

 

Актуальні питання земельного та аграрного права – керівники: асистенти В. Л. Чихірьов, Г. І. Дзяхар; 

 

на кафедрі конституційного та адміністративного права:

 

Проблемні питання адміністративного права України  керівник: д.ю.н., доцент Ю. П. Бурило;

Проблеми державного управління - керівник - к.ю.н., доцент Охотнікова О.М.

Проблемні питання конституційного права – керівник: к.ю.н. Ю. М. Рудь.

 

 

на кафедрі кримінального права та процесу:

 

Проблемні питання кримінального та кримінально-процесуального права – керівники: к.ю.н. С. С Аскеров та к.ю.н. Ю. М. Нечипорук;

 

Проблемні питання здійснення виборчого права (на прикладі місцевих виборів) – керівник: асистент С. Ю. Задерейко;

 

Кримінально-правовий захист прав людини в Україні  керівник: к.ю.н. К. І. Ілікчієва.

 

 

на кафедрі міжнародного та європейського права:

 

Актуальні питання міжнародного права - наук.керівник: доц. Назаренко О.А.

 

на кафедрі фінансового права:

 

Проблеми конкурентного та інвестиційного права  керівник: доцент, к.ю.н. О. Ю. Нечипоренко;

 

Актуальні питання фінансового та банківського права – керівники: доцент к.е.н. Н. А. Фукс, асистент Б. В. Богдан;

 

 

 

 

 

Остання редакція: 06.04.17