Юридичний інститут

План наукових заходів на 2016 р.


 

Назва

Формат

Кафедра

Відповідальний за проведення заходу

примітка

лютий

 

Основні парадигми історичного розвитку держави і права: азійська та європейська моделі

Наукове обговорення

 

ТДП

доц. І. М. Шаркова

 

 

Угода про асоціацію: новий формат відносин Україна-ЄС

Міжкафедр. науково-метод. семінар

перенесено на 23 березня 2016 р.

Міжнародного та європейського парва

доц. О. А. Назаренко

 

Асоціація Україна-ЄС: історичні та політико-правові аспекти

25 лютого 2016 р. Всеукраїнська наукова конференція

ТДП

проф. Ф. П. Шульженко

березень

 

Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення

Кафедральний науковий семінар

ТДП

Доц. В. І. Риндюк

 

квітень

 

Правова природа та види колізій у законодавстві, способи їх переборення

Семінар

ТДП

доц. Ю. М. Рижук

 

 

Методи фінансово-правових досліджень

Міжнародний круглий стіл

Фінансового права

проф. О. В. Солдатенко

 

 

Розвиток публічного права в Україні: сучасний стан та перспективи

Науково-методичний семінар

Конституційного та адміністративного права

доц. Ю. П. Бурило

 

травень

 

Публічне та приватне право: сутність та співвідношення

Кафедральний науковий семінар

ТДП

доц. Л. О. Кожура

 

 

Економічна злочинність: причини, умови та проблеми протидії

Круглий стіл

Кримінального права та процесу

доц. К. І. Ілікчієва

 

 

Удосконалення законодавства України у сфері приватних відносин у контексті адаптації до європейського законодавства

Семінар

Цивільного та трудового права

доц. Н. Халаїм

 

 

Гармонізація господарського та підприємницького законодавства України із законодавством Євросоюзу в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

Круглий стіл

ПРЕ

доц. В. Б. Марченко

 

жовтень

 

Публічно та приватно-правові аспекти міжнародного економічного права

Науковий семінар

Міжнародного та європейського права

доц. С. М. Ратушний

 

 

Наукові читання до 85-річчя від дня народження Л. К. Воронової (05/10/2016)

Наукові читання

Фінансового права

Національна академія правових наук (м.Харків)

проф. О. В. Солдатенко

 

 

Суверенітет та юридичні механізми його забезпечення

Міжнафедральна конференція

Теорії та історії держави та права, конституційного та адміністративного права

Проф.Шульженко Ф.П.,

Проф.Бурило Ю.П.

 

листопад

 

Актуальні проблеми кримінального права

Круглий стіл

Кримінального права та процесу

доц. І. П. Васильківська

 

грудень

 

Проблеми правового регулювання державного управління та місцевого самоврядування в Україні

Науково-методичний семінар

Конституційного та адміністративного парва

доц. Ю. П. Бурило