Юридичний інститут

Аспірантура

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ КНЕУ - 2016

 

 ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ НА РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ" ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 "Право" відбудеться:

2 вересня 2016 р. 0 9.00 (а.522 Центральний корпус КНЕУ, пр-т Перемоги 54/1)

СПІВБЕСІДА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 "ПРАВО"

6 вересня 2016р. о 10.00 (а.522 Центральний корпус КНЕУ)

 

Склад предметної комісії зі спеціальності 081 "Право"

Голова Комісії:          

О.В.Солдатенко, д.ю.н., професор, декан юридичного факультету

Члени Комісії:

Дмитренко Е.С., д.ю.н., професор, професор кафедри теорії та історії держави і права

Омельченко А.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права

Шматова Ю.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки

 

 

Більше інформації на сайті Відділу аспірантури: https://kneu.edu.ua/ua/postgraduate/

 

 

Остання редакція: 31.08.16