Юридичний інститут

Контактна інформація

Деканат (денна форма навчання) - тел. 455-60-29; e-mail: ji_kneu@ukr.net
Деканат (вечірня та заочна форма навчання) - тел. 456-92-42; e-mail: kneuzf@ukr.net

 

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 5-й поверх;
e-mail: law@kneu.edu.ua

 

Остання редакція: 08.04.17