Юридичний інститут

Міхневич Людмила Володимирівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник директора інституту, професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

В КНЕУ працює з 1996 р. (асистент, старший викладач, доцент), займала посади заступника завідувача кафедри конституційного та адміністративного права, в. о. завідувача кафедри (2000-2013). В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію (12.00.01). У 2015 р. - докторантуру юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка (12.00.01). З 2016 р. професор кафедри теорії та історії держави та права. Викладає курси конституційне право України, Конституція України та права людини, історія політичних та правових учень . Сфера наукових інтересів - розвиток юридичної науки та освіти в Україні. Має понад 80 публікацій.