Юридичний інститут

Наукова діяльність

При кафедрі правового регулювання економіки діє аспірантура і відповідно проводиться науково-дослідна робота викладачів, аспірантів та здобувачів за такими юридичними науковими спеціальностями:

12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право;
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Враховуючи потреби юридичної науки та практики професорсько-викладацький склад кафедри нині приймає активну участь у розробці загальнофакультетської теми «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства».

Викладачі кафедри є авторами численних наукових праць, у т. ч. у періодичних наукових фахових виданнях: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридичний журнал», «Юридична Україна», «Часопис Київського університету права», «Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України», професійних газетах: «Голос України», «Юридическая практика» та ін.; збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Остання редакція: 30.11.15